Wizytacja kanoniczna - 11/12.02.2017

Data 2017/02/11 22:30:00 | Temat: Wizytacja kanoniczna

11 lutego 2017 rozpoczęła się w naszej Parafii wizytacja kanoniczna bpa Romana Pindla, biskupa dicezjalnego diecezji bielsko-żywieckiej.


Jedną z ważnych form pełnienia pasterskiej posługi biskupa jest kanoniczna wizytacja parafii. Nie są to zwykłe odwiedziny, lecz spotkanie pasterza Kościoła z parafialną wspólnotą, w której Kościół żyje i wzrasta. Biskup umacnia wiernych w wierze i miłości, głosząc słowo Boże, sprawując sakramenty i spotykając się z całą wspólnotą.


Biskup jako "pasterz" przychodzi zobaczyć jak mają się "owce", więc odwiedza swoich w ich domach. Najpierw odwiedził dom osoby chorej i starszej wiekiem a potem rodziny wielodzietnej.
     


O godz. 17.00 w kościele miało miejsce powitanie kanoniczne a po nim Msza Św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania.
     
   
Oto słowa powitania przedstawicieli Parafii:
Czcigodny Księże Biskupie!
Witamy Cię w naszej parafii w imieniu wszystkich: dzieci, młodzieży, dorosłych i starszych. Cieszymy się z Twojej obecności wśród nas i dziękujemy za Twoje przybycie.
Czas spotkania z Tobą, Następcą Apostołów i Pasterzem naszego Kościoła lokalnego, to czas szczególnie błogosławiony. Ufamy, że wspólna modlitwa, celebrowanie Świętych Tajemnic i doświadczenie wspólnoty, umocnią nas, byśmy jeszcze wierniej, zgodnie z Twoim zawołaniem biskupim "trzymali się mocno Słowa Życia".
Równocześnie w imieniu rodziców pragniemy Cię prosić o udzielenie zebranej tutaj młodzieży Sakramentu Bierzmowania. Jesteśmy świadomi, że choć w ich wychowanie włożyliśmy wiele trudu, to jednak dzisiejszy świat niesie liczne zagrożenia, którym niełatwo się przeciwstawić. Ufamy jednak, że łaska Ducha Świętego, którą nasze dzieci dziś otrzymają, może w ich sercach zdziałać nieskończenie wiele. Teraz, kiedy wkraczają one na drogę dojrzałości, pomoc Boża jest szczególnie potrzebna. Prosimy Cię, Ekscelencjo, o udzielenie im sakramentu umocnienia w drodze ku dojrzałości chrześcijańskiej, którego moc będzie przenikać ich dalsze życie, szczególnie zaś trudny czas wchodzenia w dorosłość.


A oto powitanie przez Ks. Proboszcza i sprawozdanie wizytacyjne:
Drogi nasz Pasterzu! Przychodzisz do swoich, aby umocnić nas w wierze i miłości.
     
Jesteśmy niewielką cząstką Kościoła lokalnego. Istniejemy jako parafia tymczasowa od 14 czerwca 1990 a jako parafia stała od 25 stycznia 1999. Na terenie tej Parafii mieszka około 3400 katolików (w tym około 130 osób z personalnej parafii wojskowej). Około 72% (ponad 1000 rodzin) przyjęło ostatnio kapłana z wizytą duszpasterską a 36% uczestniczy w miarę regularnie we Mszy Św. niedzielnej (niecałe 40% z nich jednoczy się z Chrystusem w komunii eucharystycznej). Już sam fakt istnienia naszej Parafii jest powodem do wdzięczności Bogu i ludziom, a cóż powiedzieć o posiadaniu budynku kościoła i pomieszczeń towarzyszących. Nie można w tym miejscu pominąć roli pierwszego proboszcza tej parafii i budowniczego obiektów parafialnych, ks. Prałata Stanisława Wawrzyńczyka, dzisiaj dziekana naszego dekanatu.
Księże Biskupie!
Twoja obecność dokonuje się w szczególnym czasie.
- Przeżywamy Rok św. brata Alberta a w naszej pamięci jest jeszcze Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, peregrynacja Znaków Miłosierdzia i tzw. mała peregrynacja w mieszkaniach naszych parafian. Wielu z nas pięknie przeżyło ten czas czego dowodem jest "księga peregrynacji" oraz tablica pamiątkowa pod obrazem Jezusa Miłosiernego. Parafianie włączają się we wspieranie dzieł miłosierdzia nie tylko na terenie Parafii.
- W tym roku mija też setna rocznica objawień fatimskich. W naszym kościele odbywają się nabożeństwa ku czci Niepokalanego Serca Maryi w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Ten Rok Jubileuszowy uczciliśmy w styczniu setnym takim nabożeństwem, które celebrujemy wobec figury Matki Bożej przywiezionej specjalnie z Fatimy oraz relikwii błogosławionych dzieci Franciszka i Hiacynty.


- Ponadto jest to też rok 25 rocznicy powstania naszej diecezji, której patronem jest m.in. św. Maksymilian Kolbe. W budynkach naszej Parafii ma miejsce wiele wydarzeń o charakterze diecezjalnym. Tu odbywały się wszystkie diecezjalne uroczystości związane z Rokiem św. Pawła. Tu, pod czujnym okiem Moderatora Diecezjalnego (naszego Wikariusza), odbywają się rekolekcje, oazy modlitwy i inne spotkania Ruchu Światło-Życie (stąd obecność dzisiaj w Służbie Liturgicznej przedstawicieli tego Ruchu!). Tu spotyka się i modli Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody (stąd też obecność i posługa w czasie tej Mszy św. dyrektora tej szkoły, ks. dra Przemysława Sawy!). Tu odbywają się różnego rodzaju spotkania i kursy dla małżeństw, dla matek z dziećmi, dla młodzieży, spotkania grupy AA a także diecezjalny kurs dla fotografów wydarzeń religijnych i inne spotkania o czym często można znaleźć relacje na internetowych stronach diecezjalnych i w prasie, np. w Gościu Niedzielnym (również w bieżącym!).
Przy dużym zaangażowaniu naszych parafian w ubiegłym roku gościliśmy też 90 osób z Francji (50 u rodzin i 40 w budynkach parafialnych), które przygotowywały się tutaj do Światowych Dni Młodzieży. Pamiątką tego czasu jest dąb zasadzony w pobliżu naszego kościoła, któremu nadaliśmy imię "Jan Paweł II".


Wielką radością są parafianie, którzy traktują ten kościół jako swój dom, do którego przychodzą, aby nabrać sił do dalszej wędrówki przez życie, by słuchać tutaj Słowa Bożego i spotykać Chrystusa w sakramentach, którzy angażują się w życie parafialne i inne dzieła. Radością napawa też fakt, że kościół i budynki parafialne tak często wypełniają się aż po brzegi, także ludźmi spoza Parafii.
Ale z kolei boli świadomość, że wielu tutaj nie zagląda a inni korzystają z tego dobrodziejstwa tylko od czasu do czasu. Traktują ten obiekt nie jako swój dom, ale tylko użytkowo i nie biorą udziału np. w jego sprzątaniu. Że są tacy, dla których nie ma większego znaczenia, w którym kościele ich dziecko zostanie ochrzczone, przystąpi do I Komunii św. czy do bierzmowania albo gdzie ich najbliżsi zostaną pożegnani na drogę do wieczności. Dużym utrudnieniem w pracy duszpasterskiej jest fakt, że na terenie naszej parafii właściwie nie istnieje żadna szkoła.
Księże Biskupie!
Prosimy o Twoje pasterskie wskazania, słowa pouczenia i łaskę uświęcenia przez sakramenty!


 
       
     
Pod koniec Mszy św. młodzież dziękowała:
Ekscelencjo, Najczcigodniejszy Księże Biskupie!
Papież Franciszek mówił do nas, młodych, na krakowskich błoniach: "Jezus Chrystus jest tym, który potrafi obdarzyć prawdziwą pasją życia, Jezus Chrystus jest tym, który nas prowadzi do tego, byśmy nie zadowalali się byle czym i dawali to, co w nas najlepsze; to Jezus Chrystus, stawia nam wyzwania (...) Jezus Chrystus nam pomaga nam podnosić wzrok i marzyć o rzeczach wzniosłych". Sakrament bierzmowania, który dziś otrzymaliśmy, to kolejny nasz krok do pełnego życia i głębokiej wiary. Dlatego pragniemy Tobie, Ekscelencjo, złożyć z serca płynące podziękowania za Twoją obecność, słowo, modlitwę, a przede wszystkim za umocnienie Duchem Świętym. Pragniemy, by Jego łaski, które przez Twoje ręce spłynęły dziś na nas, utwierdziły nas w kroczeniu za Jezusem. Z Nim chcemy budować naszą chrześcijańską dojrzałość, bo wiemy, że to jedyna droga do szczęścia. Obiecujemy, że zrobimy wszystko, by nigdy nie zejść z tej drogi.
   
Na zakończenie Mszy św. padły jeszcze słowa:
Pasterzu nasz!
W nawiązaniu do słów powitania, wpatrujemy się w świętych patronów tego roku, którzy tak jak przedstawia to nasza dekoracja przed ołtarzem, są już na "kwiecistych łąkach wiecznej szczęśliwości" a my, razem z młodzieżą, która właśnie przyjęła sakrament bierzmowania, jesteśmy jak ta owca przed amboną, zwracamy ku Tobie głowę, otwieramy nasze serca i umysły, i prosimy: wskaż nam drogę do tego celu.
Dziękujemy za już i prosimy o jeszcze!


Niedziela rozpoczęła się o 7.45 modlitwą z Ks. Biskupem za zmarłych.
O godz. 8.00 Msza Św. w czasie której po ogłoszeniach przemówił Ks. Biskup a po Mszy Św. spotkał się z grupami formacyjnymi i modlitewnymi dorosłych: Akcją Katolicką, Żywym Różańcem, Strażą Honorową NSPJ, kręgiem biblijnym.
Mszy Św. o 9.30 przewodniczył sam Ks. Biskup, wygłosił homilię a po kazaniu przewodniczył odnowieniu przyrzeczeń małżeńskich małżeństw starszych (25+).
   
   
Na Mszy Św. o godz. 11.00 ze szczególnym udziałem dzieci homilię dialogowaną z dziećmi wygłosił Ks. Ryszard, wikariusz. Po ogłoszeniach Ks. Biskup przewodniczył modlitwie rodzinnego błogosławienia, a po Mszy Św. błogosławił dzieci.
   
Następnie odbyło się jeszcze spotkanie grupami formacyjnymi dzieci i młodzieży: Oazą Dzieci Bożych, Oazą młodzieżową, ministrantami i lektorami.
Po obiedzie Ks. Biskup pozdrowił jeszcze zgromadzonych na Mszy Św. z modlitwą o uzdrowienie organizowaną przez Szkołę Ewangelizacji Cyryl i Metody (właśnie świętowali swoją uroczystość patronalną) a ostatnim aktem wizytacji było jeszcze posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Rady ds. Ekonomicznych z udziałem Ks. Biskupa.
   
Relacja z wizytacji na stronach diecezjalnych!
Dziękujemy p. Mariuszowi Niesyt za udostępnienie wielu zdjęć!!!


Ten artykuł pochodzi ze strony:
http://www.pawelbielsko.pl