Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny 1/2.11.2008r.

Data 2008/04/29 18:30:00 | Temat: Dekoracja

Świętość chrześcijańska to uczestnictwo w życiu Boga. Nie jest ona owocem wysiłków ludzkich, które by miały na celu dojście do Boga o własnych siłach, ale bezinteresownym darem miłości Bożej i odpowiedzią człowieka na inicjatywę Boga: Słowo Boże odkrywa i podkreśla, że świętość jest powołaniem powszechnym, skierowanym do nas wszystkich, ponieważ wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi.
Święci są w istocie ucieleśnieniem tajemnicy paschalnej Chrystusa. Są oni "obrazem obrazu Ojca". Apostoł Paweł namawia do naśladowania go (por. 1 Kor 11,1), ponieważ on naśladuje Chrystusa, a Chrystus jest obrazem Boga (Kol 1,15). Zatem ci, którzy upodabniają się do Chrystusa, kontemplują Boga twarzą w twarz i czynią widocznym odbicie chwały Ojca i Jego miłosierdzia w stosunku do ludzi.
Święci żyjący w Bogu lub jeszcze wśród nas, dzięki swej oryginalności i cechom charakterystycznym tworzą piękny bukiet ciała Chrystusa - Kościoła, Jego oblubienicy, a naszej matki. Dzięki Niemu możemy się cieszyć i stając się maluczkimi w królestwie, dołączamy się do tańca zbawionych.
Kompozycja przed ołtarzem przypomina ogród rajski w którym święci (białe kwiaty) otaczają Chrystusa. Na życie wieczne wskazuje świeca paschalna. Modlimy się za naszych zmarłych (symbolizują ich znicze) by mogli dołączyć do grona szczęśliwych w niebie. Zniczy jest 10 bo przypominają dziesięciu naszych Parafian, których pożegnaliśmy w naszym kościele [od Dnia Zadusznego 2007!] i odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku; znicze zapalimy odczytując imiona i nazwiska tych 10 osób w czasie nabożeństwa wypominkowego o 17.15.
      


Ten artykuł pochodzi ze strony:
http://www.pawelbielsko.pl