Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny 1/2.11.2009r.

Data 2008/04/29 18:30:00 | Temat: Dekoracja

Kompozycja przed ołtarzem wskazuje na śmierś (kamienie i suche gałęzie bez życia). O śmierci przypominają też znicze. Zniczy jest 13, bo przypominają trzynaścioro naszych Parafian, których pożegnaliśmy w naszym kościele [od Dnia Zadusznego 2008!] i odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku. Ale dla nas chrześcijan tajemnicę śmierci przenika piękno życia, które przywrócił nam Chrystus przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie, stąd krzyż przystrojony żywymi kwiatami. "Z Jego śmierci życie tryska". Znicze zapalimy odczytując imiona i nazwiska tych 13 osób w czasie nabożeństwa wypominkowego o 17.00.
W życiu jest śmierć. Ale w śmierci jest życie,
które zostało nam obiecane
w dniu powstania z martwych Pana życia i śmierci.

   

MODLITWA ZA ZMARŁYCH
Przeżywamy czas pamięci o zmarłych. Zapalamy znicze, kładziemy na grobach kwiaty. Dla nas, wierzących, najważniejsza jest modlitwa za zmarłych. Pięknym zwyczajem jest wyczytywanie imion i nazwisk naszych bliskich zmarłych, których polecamy modlitwie Kościoła (tzw. wypominki lub zalecki). Zmarli nie są przecież anonimowi. Każde imię to osobna historia, niepowtarzalny ludzki los. Modląc się za zmarłych, dziękujemy za ich życie, dziękujemy za dobro przez nich uczynione, prosimy o odpuszczenie ich grzechów, błagamy dla nich o dar nieba. My też kiedyś będziemy potrzebowali takiej modlitwy. Zmarli oczekują nade wszystko na naszą pomoc, jaką jest Ofiara Jezusa Chrystusa - Msza św. Czy w minionym roku, z racji rocznicy śmierci, urodzin, była odprawiona Msza św. za Twoich bliskich?
ODPUSTY ZA ZMARŁYCH
Odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące można uzyskać: od południa uroczystości Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny przez pobożne nawiedzenie kościoła, odmówienie Ojcze nasz i Wierzę, modlitwy w intencjach Ojca Świętego, przyjęcia łaski sakramentalnej spowiedzi i Komunii świętej, zachowanie wolności od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu; w dniach od 1-8 listopada nawiedzając pobożnie cmentarz, modląc się, choćby tylko w myśli za zmarłych, spełniając przy tym zwykłe warunki odpustu.

Ten artykuł pochodzi ze strony:
http://www.pawelbielsko.pl