Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny 1/2.11.2012r.

Data 2012/11/01 18:30:00 | Temat: Dekoracja

Wypominki 2012

Tradycyjnie przed ołtarzem pojawiły się znicze, których jest 17, bo przypominają naszych Parafian, których pożegnaliśmy w minionym roku w naszym kościele (ewentualnie w innym miejscu, ale przez naszych duszpasterzy) i odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku. Znicze zapalamy odczytując z Parafialnej Księgi Zmarłych (na pulpicie obok paschału) imiona i nazwiska tych 17 zmarłych osób w czasie nabożeństwa wypominkowego o 16.30.
Zmarli wg. kolejności pogrzebów [od Dnia Zadusznego 2011 do Dnia Zadusznego 2012!]:
 • Stanisław JAKUBASZEK,
 • Rozalia LACH,
 • Janina SADERSKA,
 • Janina KALFAS,
 • Pelagia SIKOR,
 • Ryszard STOJDANOWSKI,
 • Marianna HERMA,
 • Henryk JECHNA,
 • Emilia TROJAK,
 • Bolesław KUPCZAK,
 • Monika PRZEWOŹNIK,
 • Jan SKRZESIŃSKI,
 • Antoni BIENIEK,
 • Sebastian PYSZ,
 • Eugeniusz SMOŁA,
 • Mieczysław MAŚLANKA,
 • Stanisław ZAWADOWSKI.
W czasie nabożeństwa wypominkowego, 1 listopada o godz. 16.30, wyczytywane są wszystkie(!) imiona i nazwiska zmarłych z wypominków.
Za ++ zalecanych sprawujemy Msze Św. w uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny wieczorem a także wyczytujemy ich imiona i nazwiska oraz modlimy się na Różańcu od 1 do 8 listopada.
Za zmarłych z wypominków rocznych modlimy się w każdą niedzielę przed pierwszą Mszą św. od godz. 7.45.


W Roku Wiary napis na banerze przypomina nam odpowiednie artykuły wyznania wiary:


Wierzę ...
 • w świętych obcowanie
 • grzechów odpuszczenie
 • ciała zmartwychwstanie

       
   
   

MODLITWA ZA ZMARŁYCH

Przeżywamy czas pamięci o zmarłych. Zapalamy znicze, kładziemy na grobach kwiaty. Dla nas, wierzących, najważniejsza jest modlitwa za zmarłych. Pięknym zwyczajem jest wyczytywanie imion i nazwisk naszych bliskich zmarłych, których polecamy modlitwie Kościoła (tzw. wypominki lub zalecki). Zmarli nie są przecież anonimowi. Każde imię to osobna historia, niepowtarzalny ludzki los. Modląc się za zmarłych, dziękujemy za ich życie, dziękujemy za dobro przez nich uczynione, prosimy o odpuszczenie ich grzechów, błagamy dla nich o dar nieba. My też kiedyś będziemy potrzebowali takiej modlitwy. Zmarli oczekują nade wszystko na naszą pomoc, jaką jest Ofiara Jezusa Chrystusa - Msza św. Czy w minionym roku, z racji rocznicy śmierci, urodzin, była odprawiona Msza św. za Twoich bliskich?

ODPUSTY ZA ZMARŁYCH

Odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące można uzyskać: od południa uroczystości Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny przez pobożne nawiedzenie kościoła, odmówienie Ojcze nasz i Wierzę, modlitwy w intencjach Ojca Świętego, przyjęcia łaski sakramentalnej spowiedzi i Komunii świętej, zachowanie wolności od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu; w dniach od 1-8 listopada nawiedzając pobożnie cmentarz, modląc się, choćby tylko w myśli za zmarłych, spełniając przy tym zwykłe warunki odpustu.


Ten artykuł pochodzi ze strony:
http://www.pawelbielsko.pl