Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny 1/2.11.2013r.

Data 2013/11/01 18:30:00 | Temat: Dekoracja

Wypominki 2013

Tradycyjnie przed ołtarzem pojawiły się znicze, których jest 22, bo przypominają naszych Parafian, których pożegnaliśmy w minionym roku w naszym kościele i odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku. Znicze zapaliliśmy w czasie nabożeństwa wypominkowego o 16.30 odczytując z Parafialnej Księgi Zmarłych imiona i nazwiska tych 22 zmarłych osób.
Zmarli wg. kolejności pogrzebów [od Dnia Zadusznego 2012 do Dnia Zadusznego 2013!]:
 • Ewa BAJERSKA,
 • Franciszek KOŁOWSKI,
 • Adam ZACHWIEJA,
 • Małgorzata STOPKA,
 • Anna ZEMANEK,
 • Jan BALCARCZYK,
 • Emilia DUŁAWA,
 • Mieczysław BERDYCHOWSKI,
 • Antoni MICHALIK,
 • Józef BIELECKI,
 • Janina HANKUS,
 • Adam KWAŚNY,
 • Bronisław WIZNER,
 • Marek BRYLL,
 • Piotr BAUZA,
 • Wojciech DUBIEL,
 • Krystyna MICZKO,
 • Jadwiga KRZYSIK,
 • Aleksandra JAŹWIECKA,
 • Kazimiera BERDYCHOWSKA,
 • Antonina OLBRZYMEK,
 • Michalina DUDEK.
W czasie nabożeństwa wypominkowego, 1 listopada o godz. 16.30, wyczytywane są wszystkie(!) imiona i nazwiska zmarłych z wypominków.
Za ++ zalecanych sprawujemy Msze Św. w uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny a także wyczytujemy ich imiona i nazwiska oraz modlimy się na Różańcu od 1 do 8 listopada.
Za zmarłych z wypominków rocznych modlimy się w każdą niedzielę przed pierwszą Mszą św. od godz. 7.45.


W Roku Wiary wśród zniczy przypominających naszych zmarłych stoi figura Chrystusa Zmartwychwstałego i paschał, jako znaki naszej wiary w życie wieczne! Zaś Różaniec to znak naszej modlitwy za zmarłych!   
           

MODLITWA ZA ZMARŁYCH

Przeżywamy czas pamięci o zmarłych. Zapalamy znicze, kładziemy na grobach kwiaty. Dla nas, wierzących, najważniejsza jest modlitwa za zmarłych. Pięknym zwyczajem jest wyczytywanie imion i nazwisk naszych bliskich zmarłych, których polecamy modlitwie Kościoła (tzw. wypominki lub zalecki). Zmarli nie są przecież anonimowi. Każde imię to osobna historia, niepowtarzalny ludzki los. Modląc się za zmarłych, dziękujemy za ich życie, dziękujemy za dobro przez nich uczynione, prosimy o odpuszczenie ich grzechów, błagamy dla nich o dar nieba. My też kiedyś będziemy potrzebowali takiej modlitwy. Zmarli oczekują nade wszystko na naszą pomoc, jaką jest Ofiara Jezusa Chrystusa - Msza św. Czy w minionym roku, z racji rocznicy śmierci, urodzin, była odprawiona Msza św. za Twoich bliskich?

ODPUSTY ZA ZMARŁYCH

Odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące można uzyskać: od południa uroczystości Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny przez pobożne nawiedzenie kościoła, odmówienie Ojcze nasz i Wierzę, modlitwy w intencjach Ojca Świętego, przyjęcia łaski sakramentalnej spowiedzi i Komunii świętej, zachowanie wolności od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu; w dniach od 1-8 listopada nawiedzając pobożnie cmentarz, modląc się, choćby tylko w myśli za zmarłych, spełniając przy tym zwykłe warunki odpustu.

Zdobywcy aureolek

Uroczystość Wszystkich Świętych to dobra okazja, by odkryć na nowo swój cel życia, zachwycić się nim i iść odważnie ku świętości. Ta uroczystość to nie tyle groby, co raczej radość Nieba. Taką radość postanowiliśmy celebrować we wspólnocie dzieci i młodzieży parafii św. Pawła.
Mieliśmy tego dnia podgląd medialny. Odsyłamy więc do artykułu i fotorelacji.


Ten artykuł pochodzi ze strony:
http://www.pawelbielsko.pl