Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny 1/2.11.2014r.

Data 2014/11/01 18:30:00 | Temat: Dekoracja

Wypominki 2014

Tradycyjnie przed ołtarzem pojawiły się znicze, których jest 9, bo przypominają naszych Parafian, których pożegnaliśmy w minionym roku w naszym kościele i odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku. Znicze zapaliliśmy w czasie nabożeństwa wypominkowego o 16.30 odczytując z Parafialnej Księgi Zmarłych imiona i nazwiska tych 9 zmarłych osób.
Zmarli wg. kolejności pogrzebów [od Dnia Zadusznego 2013 do Dnia Zadusznego 2014!]:
 • Grzegorz KUR
 • Konstanty KUŹMA
 • Józef CHWASZCZ
 • Andrzej PRUSIEL
 • Józef BOGACZ
 • Helena CZUPRYŃSKA
 • Halina GÓRAL
 • Teresa PIWOWARCZYK
 • Paweł BOGACZ.
W czasie nabożeństwa wypominkowego, 1 listopada o godz. 16.30, wyczytywane są wszystkie(!) imiona i nazwiska zmarłych z wypominków.
Za ++ zalecanych sprawujemy Msze Św. w uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny a także wyczytujemy ich imiona i nazwiska oraz modlimy się na Różańcu od 1 do 8 listopada.
Za zmarłych z wypominków rocznych modlimy się w każdą niedzielę przed pierwszą Mszą św. od godz. 7.45.


W Roku Wiary w Syna Bożego wśród zniczy przypominających naszych zmarłych stoi figura Chrystusa Zmartwychwstałego i paschał, jako znaki naszej wiary w życie wieczne! 
        

MODLITWA ZA ZMARŁYCH

Przeżywamy czas pamięci o zmarłych. Zapalamy znicze, kładziemy na grobach kwiaty. Dla nas, wierzących, najważniejsza jest modlitwa za zmarłych. Pięknym zwyczajem jest wyczytywanie imion i nazwisk naszych bliskich zmarłych, których polecamy modlitwie Kościoła (tzw. wypominki lub zalecki). Zmarli nie są przecież anonimowi. Każde imię to osobna historia, niepowtarzalny ludzki los. Modląc się za zmarłych, dziękujemy za ich życie, dziękujemy za dobro przez nich uczynione, prosimy o odpuszczenie ich grzechów, błagamy dla nich o dar nieba. My też kiedyś będziemy potrzebowali takiej modlitwy. Zmarli oczekują nade wszystko na naszą pomoc, jaką jest Ofiara Jezusa Chrystusa - Msza św. Czy w minionym roku, z racji rocznicy śmierci, urodzin, była odprawiona Msza św. za Twoich bliskich?

ODPUSTY ZA ZMARŁYCH

Odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące można uzyskać: od południa uroczystości Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny przez pobożne nawiedzenie kościoła, odmówienie Ojcze nasz i Wierzę, modlitwy w intencjach Ojca Świętego, przyjęcia łaski sakramentalnej spowiedzi i Komunii świętej, zachowanie wolności od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu; w dniach od 1-8 listopada nawiedzając pobożnie cmentarz, modląc się, choćby tylko w myśli za zmarłych, spełniając przy tym zwykłe warunki odpustu.

OGÓLNE UWAGI O ODPUSTACH
 1. Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 992) i Katechizm Kościoła Katolickiego (n. 1471) definiują odpust następująco: "Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych".
 2. Ogólnie rzecz biorąc, uzyskanie odpustów wymaga spełnienia określonych warunków (por. niżej n. 3-4) i wykonania określonych dzieł.
 3. Aby uzyskać odpust zupełny lub częściowy, wierny powinien być - przynajmniej przed wykonaniem ostatnich czynności związanych z dziełem odpustowym - w stanie łaski uświęcającej.
 4. Odpust zupełny można uzyskać tylko jeden raz dziennie. Aby go jednak otrzymać, wierny musi być w stanie łaski uświęcającej, a ponadto powinien:
  • wzbudzić w sobie wewnętrzną postawę całkowitego oderwania od grzechu, także powszedniego;
  • wyznać grzechy, przystępując do spowiedzi sakramentalnej;
  • przyjąć Komunię św. (oczywiście lepiej jest uczynić to uczestnicząc we Mszy św.; jednakże dla uzyskania odpustu wymagane jest tylko przyjęcie Komunii św.);
  • pomodlić się zgodnie z intencjami Ojca Świętego.
 5. Wskazane jest, ale nie konieczne, aby przystąpić do spowiedzi sakramentalnej, a zwłaszcza do Komunii św. i pomodlić się w intencjach papieskich w tym samym dniu, w którym dokonuje się dzieła związanego z odpustem; wystarczy jednak, jeśli dopełni się tych pobożnych obrzędów i modlitw w okresie kilkunastu (ok. 20) dni przed lub po dziele odpustowym. Wybór modlitwy do odmówienia w intencjach papieskich pozostawia się wiernym, ale zaleca się "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Maryjo". Dla uzyskania kilku odpustów zupełnych wystarczy jedna spowiedź sakramentalna, ale dla każdego z osobna wymagana jest Komunia św. i modlitwa w intencjach papieskich.
 6. Odpusty można zawsze uzyskać dla samego siebie lub dla dusz osób zmarłych, nie można natomiast uzyskać ich dla innych osób żyjących na ziemi.


  Ten artykuł pochodzi ze strony:
  http://www.pawelbielsko.pl